Registrering Nationell forskarutbildningskurs
Molekylär och marin virologi

Smögen 21-23 augusti 2017

Efternamn, förnamn
Kön

PhD, Eventuell NPDIA-anslutning

Affiliering och adress
Logi, önskad rumstyp

För NDPIA-medlemmar subventioneras en betydande del av registreringsavgiften, vilket dras av från registreringsavgiften i fakturan. För detaljer om hur stort detta avdrag blir se www. Swedishvirology.se
Eventuell rumskamrat
Det finns endast ett begränsat antal enkelrum. Bra därför att ange rumskamrat även om enkelrum ikryssats.
Speciella dietkrav
E-mail
Mobil
Specifikation som skall anges på faktura
Detta fält måste fyllas i riktigt för att säkerställa registrering. Exempel på obligatoriska beställarkoder är Ansvar femsiffrigt tal (Sahlgrenska universitetssjukhuset samt övriga vårdinrättningar i VGR), zz text och sifferkod (Karolinska institutet), beställar id fyra siffror omedelbart följt av versaler, sex bokstäver (Göteborgs Universitet); andra varianter för andra landsting/universitet.
Fakturaadress (Om betalande sjukhus/universitet har central inscanningsadress skall denna användas)
Anti-spam