Svenska Sällskapet för Virologi

Svenska Sällskapet för Virologi bildades 2008 för att tillhandahålla ett forum för alla som har ett intresse i virologi, inklusive klinisk-, preklinisk, miljö, veterinär-, växt-, mikrobiell (fag) virologi.

Syftet med att bilda Svenska Sällskapet för Virologi är att stimulera utbyte av information och samarbete mellan forskare som är aktiva inom olika virologiska fält.

På vår hemsida kan du läsa om kommande möten, anslagsutlysningar, lediga tjänster och utbildningsmöjligheter.

Kontakta webmaster om du vill annonsera om möten, tjänster, kurser, etc. som är relaterat till virologi.

Latest News

sep 21, 2017 |
Jobs


Group leader at the laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå University. See link "Jobs" in left panel.
 

Meetings and Courses


NDPIA course in "Emerging Diseases - Preparing for the unknown",
Karolinska Institutet, October 4-6,
see link Courses in the left panel

7th National Infection Biology Meeting (NIB),
Djurönäset, October 16-18, see link Meetings in the left panel

Virology Day at Serum Institute Copenhagen,
October 23, see link Meetings in the left panel

Virology News

Singel-virus
genomics reveals cosmopolitan and
abundant viruses
and Reovirus infection trigger development of
celiac disease
. See link "Virology News" in the left panel