Svenska Sällskapet för Virologi

Svenska Sällskapet för Virologi bildades 2008 för att tillhandahålla ett forum för alla som har ett intresse i virologi, inklusive klinisk-, preklinisk, miljö, veterinär-, växt-, mikrobiell (fag) virologi.

Syftet med att bilda Svenska Sällskapet för Virologi är att stimulera utbyte av information och samarbete mellan forskare som är aktiva inom olika virologiska fält.

På vår hemsida kan du läsa om kommande möten, anslagsutlysningar, lediga tjänster och utbildningsmöjligheter.

Kontakta webmaster om du vill annonsera om möten, tjänster, kurser, etc. som är relaterat till virologi.

Latest News

maj 14, 2018 |
Meetings


15th Smögen Summer Symposium on VirologyAugust 23-25, 2018.

1st International Symposium on Glycovirology, Germany, May 2-4
, 2018.

EuroPic 2018, Egmond aan Zee/Neatherlands, June 3-7, 2018.
American Society of Virology (ASV) meeting, Univ Maryland, July 14-18, 2018.
13th International Adenovirus meeting, Mexico, September 25-29, 2018.

see links to "Meetings" in the left panel


Courses

National course on "Clinical Virology" (in Swedish), Smögen August 20-23, 2018,

National course on "Vector Borne and Emerging Viral Zoonoses"
, Smögen August 22-23, 2018,

see link "Courses" in the left panel

Jobs

MIMS Group leader with Cryo EM expertise, Umeå University, see link "Jobs" in the left panel

SSV News Letter
April issue of SSV News Letter
see link "News Letters" in the left panel

Virology News
Inborn errors of RNA lariat metabolism in humans with brainstem viral infection.

See link "Virology News" in left panel