Svenska Sällskapet för Virologi

Svenska Sällskapet för Virologi bildades 2008 för att tillhandahålla ett forum för alla som har ett intresse i virologi, inklusive klinisk-, preklinisk, miljö, veterinär-, växt-, mikrobiell (fag) virologi.

Syftet med att bilda Svenska Sällskapet för Virologi är att stimulera utbyte av information och samarbete mellan forskare som är aktiva inom olika virologiska fält.

På vår hemsida kan du läsa om kommande möten, anslagsutlysningar, lediga tjänster och utbildningsmöjligheter.

Kontakta webmaster om du vill annonsera om möten, tjänster, kurser, etc. som är relaterat till virologi.

Latest News

maj 1, 2019 |


Meetings

- 16th Smögen Symposium on Virology, Smögen, Sweden, August 22-24, 2019

 - Scandinavian "ScanVir2019" meeting, Turku, Finland, June 3-5, 2019

- 7th European Seminar in Virology (EuSeV), Padova, Italy, June 14-16, 2019
 
- 22nd ESCV Annual Meeting, 2019, Copenhagen Sept 11-14, 2019.

- 9th European Meeting Viral Zoonoses, St. Raphael, France, Sept 29- Oct 2, 2019                                                                                                                             
see links to "Meetings" in the left panel


Jobs

"Postdoc Scholarship in Molecular Virology and RNA Regulation, Lund University"                                           
see link "Jobs" in the left panel

SSV News Letter
March 2019 issue
see link "News Letters" in the left panel

Virology News  
"Acquired
neurovirulence of enterovirus"
"Protocadherin-1
identified as key receptor for hantavirus"

See link "Virology News" in left panel

SSV-WSV partnership
SSV is now in partnership with the World Society of Virology (WSV)

Twitter
SSV on Twitter can be found at

GDPR
information on GDPR at following link